Laboratórium Fyzika 1FTA ponúka stredoškolským učiteľom fyziky a ich študentom, ktorí sa zaujímajú o prírodovedné alebo technické smery, realizovať zaujímavé laboratórne merania z fyziky v priestoroch Oddelenia fyziky Ústavu jadrového a fyzikálneho inžinierstva Fakulty elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave.

Laboratórne merania pozostávajú z približne dvoch kontaktných hodín pre 15-20 študentov, rozdelených na 5-10 skupín (každá skupina predstavuje dvoch až troch študentov). Každá skupina meria jednu úlohu z našej ponuky. Úspešné realizovanie merania vyžaduje aj prípravu študentov. Celkový program teda predstavuje zadelenie úloh, prípravu, samotné meranie a jeho konečné spracovanie. Takýto program sa typicky realizuje v priebehu 4 týždňov:

  1. Zadanie úloh jednotlivých meraní ich učiteľom fyziky skupine, v priebehu asi týždňa si študenti skupiny naštudujú úlohu z návodov na laboratórne merania.
  2. Študenti na seminári diskutujú so svojim učiteľom fyziky prípadné nejasnosti,
  3. Samotné meranie v laboratóriách. Študentom pritom s meraniami pomáhajú dvaja až traja skúsení pedagógovia z Oddelenia fyziky ÚJFI FEI STU,
  4. Vypracovanie laboratórneho merania, prípadne referovanie o meraní formou prezentácie aj pre študentov ostatných skupín.