Nasledovné úlohy sú náročnejšie na čas aj porozumenie, ale zato predstavujú merania, ktoré sa len tak nevidia:

  1. Vibrometria - charakterizácia vibračných módov telies (s podporou Nadácie Volkwagen)
  2. Tepelné žiarenie - Podobne ako úloha Infračervené žiarenie zo základných meraní, ale  pri vyšších teplotách s maximom vyžarovania vo viditeľnej oblasti a s dvoma korekciami, ktoré presnosť úlohy zneisťujú.