Fyzika a technika

Fyzika a technika

Merania z fyziky pre stredné školy

Merania z fyziky pre stredné školy

Tím zapálených ľudí

Tím zapálených ľudí

FTA je občianske združenie učiteľov fyziky, prevažne z univerzít a stredných škôl, ktorého cieľom je aktívna podpora vzdelávania študentov najmä stredných škôl v oblasti fyziky a jej využívania v technike. FTA disponuje členmi so skúsenosťami pre organizáciu a zabezpečovanie rôznych laboratórnych meraní vhodných pre študentov stredných škôl, ktorí sa orientujú technickým smerom, majú zapísaný voliteľný seminár z fyziky na svojej škole, a/alebo sa chystajú maturovať z fyziky.