Vyboj_a_spektrum

Demonštrácia výboju v plynoch a meranie ich spektier